Kontakt

Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů, které budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy do doby, než pomine účel zpracování.

Hlavní vedoucí
Jan Krtička

Havlíčkova 151
537 01 Chrudim

Tel: +420 605 846 927
E-mail: info@detsky-tabor-pevnost-ostry.cz